Highlights​

Honest care Kwaliteitsonderwijs (4) Ongelijkheid verminderen (10) Bedienden & productiemedewerkers: onze weg naar gelijkheid Opleidingsmogelijkheden worden opengetrokken via nieuw opleidingsplatform Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo […]

Een duurzame toekomst

Als (h)echt Belgisch familiebedrijf vol ambitie zien we een langetermijninvestering in onze toekomst en planeet als een must. Het is onze belangrijkste focus en dit sinds 1954. We zijn dan ook erg trots op onze duurzaamheidsvisie. Deze visie maken we concreet in 3 pijlers die ons als bedrijf typeren en richting geven.

ESG-criteria’s

Financiële instellingen die inzien dat duurzame investeringen belangrijk zijn, kunnen de ESG risicoscore hanteren om aan te geven hoe duurzaam een bedrijf werkt, en dus hoe duurzaam investeringen in dat bedrijf zijn. De afkorting ESG staat voor Environmental (milieu), Social (maatschappij) en Governance (bestuur).